En skylt på en dörr med texten Kyrkan öppen välkommen in.
Foto: Alex & Martin /Ikon

Motala församling återöppnar alla verksamheter fr.o.m. 9 februari 2022

Eftersom myndigheterna från och med den 9 februari har avvecklat restriktionerna för alla fullvaccinerade kommer Motala församling att från detta datum återöppna alla verksamheter.

Det innebär i praktiken att allt som vi normalt erbjuder kommer att finnas tillgängligt att delta i. Vi kommer dock av hänsyn till att pandemin inte är över att fortsätta att visa ett respektfullt avstånd till dig som gärna vill delta, men som ändå känner ett behov av fysisk distans. Eftersom ansvaret hädanefter ligger mer på den enskilda individen än på myndigheter och organisationer får varje deltagare själv avgöra i vilken omfattning som han eller hon vill delta i vår verksamhet. För den som är ovaccinerad gäller fortsatt att iaktta försiktighet och avstånd.

Lars-Eric Norrsäter

Kyrkoherde