Mässa med stora och små

Motala kyrka 12 mars 11.00 Barnkörerna medverkar