En träskulptur som föreställer Jungfru Maria med Jesusbarnet.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Mariagudstjänst med nattvard

26 mars Lillkyrkan kl.18:00

Präst: Jenny Lindhe Johannesson
Karin Gransö och Gunnel Langemyr, sång. Lisa Gransö, flöjt.