En g-klav och en sextondelsnot.
Foto: Linda Mickelsson

Månadens psalm

I Motala församling

Sedan september 2018 har Charlottenborgskyrkan, varje månad, utsett en ”månadens psalm”. Det är en psalm som vi försöker sjunga lite extra mycket just den månaden. Sedan september 2019 gäller detta även för de andra kyrkorna i Motala församling.Psalmerna välj ut av en kommitté  och vem som helst kan komma med förslag.

För att manifestera musikens bärande roll i gudstjänsten har vi sedan 2019 varje höst haft en stor musikgudstjänst i Charlottenborgskyrkan där alla föregående läsårs ”månadens psalm” har sjungits. Psalmerna får då ”nya kläder” och framförs av en stor orkester. Det är även en tillbakablick över föregående läsårs i stort och psalmerna varvas med berättelser från året som gått.

Förra året fick arrangemanget ett annat upplägg då det genomfördes digitalt med möjligheten för 50 personer att delta via storbildsskärm i någon av våra kyrkor. Detta upplägg var så uppskattat att vi valt att genomföra det på samma sätt i år.

Musiker och sångare finns på plats i Charlottenborgskyrkan, men där finns inte möjligheten att närvara, utan församlingen välkomnas till Lillkyrkan, Råssnäskyrkan eller Motala kyrka den 26 september kl. 18.00.

Vi kommer genomföra musikgudstjänsten digitalt med möjlighet att se och höra det i våra andra kyrkor den 26 september kl.18.00. Välkommen att delta i Lillkyrkan, Råssnäskyrkan eller Motala kyrka.