En flickkör övar.
Foto: Johannes Frandsen

Barnkör Lollipop

(6års-åk1)

Måndagar

Kl.13.30-14.15 i Lillkyrkan.