En stig i skogen.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Livsstegen

Ett självhjälpsprogram i 12 steg för oss som önskar hitta tillbaka i livet.

Trots att de flesta i vårt land har det materiellt mycket bra ökar den psykiska ohälsan. Många brottas med en känsla av meningslöshet. Något har kommit mellan oss och livet, något som hindrar oss från att leva det liv vi vill leva. Livsstegen är en vandring i vårt eget inre, ett självhjälpsprogram som hjälper oss att, med stöd av andra, växa och komma vidare i livet.

De 12 stegen formulerades redan på 1930-talet av Anonyma alkoholister. Stegen har sin utgångspunkt i ignatiansk andlighet, en visdom som under lång tid praktiserats i kloster. De tolv stegen har influerat flera moderna terapiformer, som bland annat KBT.

Livsstegen är prästen och författaren Olle Carlssons egen tolkning och översättning av stegen. Han har beskrivit sin metod i boken ”Livsstegen – 12 steg till inre hälsa”. Arbetet i självhjälpsgruppen utgår ifrån boken.

Livsstegen riktar sig till alla som söker en varaktig livsförändring. Alla människor kan använda sig av metoden, oavsett vad det är man vill förändra. I förordet till boken skriver Olle Carlsson att hans ärende är att visa på hur de 12 stegen kan vara en hjälp också för dem som har ett problem eller ett dilemma som står utanför den vanliga benämningen på ett missbruk. ”För dig som brottas med en situation som du inte kan ta dig ur på egen hand och som på olika sätt kämpar med utmaningen att vara både en underbar och en otillräcklig människa.”

Var och en i gruppen bearbetar en specifik utmaning eller längtan i sitt eget liv utifrån tolv existentiella teman. I grupperna lyssnar man till varandra utan att kommentera eller ge varandra råd. Alla som vill får komma till tals. Allt som sägs i gruppen stannar inom gruppen. Gruppen är kostnadsfri och boken ingår.

Frågor? Kontakta diakon Helena Borgenback 

 

livsstegen

LIVSSTEGEN är ett självhjälpsprogram i 12 steg för alla ”normalstörda” människor som känner att livs-problem – stora som små – har gjort att vi har gått vilse i tillvaron. Det kan bero på vantrivsel på jobbet, ett stukat självförtroende, ett destruktivt beteende som det är svårt att komma ur eller maktlöshet inför livets stora frågor.

Gruppen leds av diakon Helena Borgenback. Våra träffar är 90 minuter och vi utgår från boken Livsstegen av Olle Carlsson. Boken ingår.