En törnekrona hänger runt ett krucifix.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Långfredagsgudstjänst Motala kyrka

Motala kyrka 7 april 11.00

Präst: Lars-Eric Norrsäter
Sång av Motettkören