En törnekrona hänger i några trådar.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Långfredagsgudstjänst Lillkyrkan

Lillkyrkan 7 april 15.00

Präst: Jenny Lindhe Johannesson
Kören hARMONI