Ett röstkort till kyrkovalet kommer in genom brevlådeinkastet.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkovalet 2021- en tillbakablick

Kyrkovalets genomförande

Den 19 september 2021 stängde vallokalerna i Motala församling och den preliminära sammanräkningen tog vid i de fyra valdistrikten. Även lokalen för förtidsröstning stängde vid samma tidpunkt. Vi kan konstatera att antalet förtidsröster avgivna inom Motala församlings valdistriktsområde var rekordstort. Cirka ett tusen förtidsröster avgas. Vad gäller röstande i vallokalerna under valdagens första hälft så var det en rejäl tillströmning av röstande. Vilket underströks av att det uppstod köer av röstande som fick köa utomhus utanför de olika vallokalerna, på grund av Corona säkring, för att göra sin röst hörd. Köerna avtog senare under eftermiddagen och det flöt på bra.

De preliminära resultaten från kyrkovalet inom valnämndens område var klart strax efter 23 tiden. Vår förhoppning var då att det skulle bli en rejäl ökning av antalet röstande i jämförelse med kyrkovalet som var 2017. Vi kunde efter valets genomförande konstatera att det endast blev en marginell ökning i jämförelse med valåret 2017. Det slutliga valdeltagandet blev 13,13 % ( 2017 13,0 %).

Vi hade en rejäl utmaning vad gäller Kyrkovalets genomförande och det var krav på att Coronasäkra valet i största möjliga utsträckning. Med facit i hand så upplever jag att det gjordes ett gott arbete vad gäller riskminimering. Förhoppningsvis har ni som röstade förståelse för att det uppstod köer i samband med de krav som ställdes på att hålla avstånd mellan varandra.

Varför kyrkovalet genomförs på det sätt som görs

Tillvägagångssättet tar sin utgångspunkt i vallagen och hur de allmänna valen går till. Dock har medlemmar som fyllt 16 år rösträtt. En annan viktig skillnad är att benämningen politiska partier inte förekommer i kyrkovalet, utan medlemmarna röstar på något som kallas nomineringsgrupper. Dock förekommer politiska partier inom Svenska kyrkan.

Den 16 december 2021 kommer det nyvalda kyrkofullmäktige att inför den nya mandatperioden ha sitt första sammanträde.  I detta sammanträde sker de olika valen som skall genomföras bland annat presidieval samt val av ett nytt kyrkoråd m m. De nyvalda påbörjar sin nya mandatperiod den 1 januari 2022 och den sträcker sig fram till den 31 december 2025.

Så här blev resultatet till kyrkofullmäktige i Motala församling

Arbetarepartiet – Socialdemokraterna (S): 45,1% (11 mandat)

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK): 42,2% (11 mandat)

Sverigedemokraterna (SD): 8,5% (2 mandat)

Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna (MPSKDG): 4,2% (1 mandat)

Tack till alla er som röstade i kyrkovalet 2021! Även ett stort tack till alla valförrättare, röstmottagare, vaktmästare etc som gjorde det möjligt att genomföra valet!

Motala församlings valnämnd

Per-Åke Ekstrand

Kanslichef

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

)