En reklamknapp med texten Jag har tystnadsplikt Kyrkoval ligger på ett bord framför en person.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkovalet

19 september är det dags för kyrkoval!

kyrkovalet

Sedan skiljandet från staten år 2000 sköter kyrkan själv sina val. I kyrkovalet heter det inte "partier" utan nomineringsgrupper. I kyrkovalet får även 16-åringar rösta.  För att kunna rösta måste du vara tillhörig Svenska kyrkan.

På ditt röstkort framgår det vallokalernas öppettider och var röstningen äger rum. Se även lokal  annonsering var och på vilka tider förhandsröstning kan ske.

Ta tillfället i akt och gör din röst hörd!                                            

MOTALA FÖRSAMLINGS VALNÄMND