Foto: Malin Strehlin

Konfirmandgrupper Lillkyrkan

lillkyrkan

Inskrivning 15/9 kl. 14.00, 15,00 och 16.00.