Foto: Malin Strehlin

Konfirmandfotografier Charlottenborgskyrkan