Högmässa Motala kyrka

Söndag 26 december 2021 11:00 i Motala kyrka

Präst: Kenneth Lindström
Julsånger. Katarina Hietassari Persson, sång.