Foto: Malin Strehlin

Högmässa i Motala kyrka

Motala kyrka Söndagen 16 april 11.00


Präst: Lars-Eric Norrsäter