En solist sjunger i en mikrofon, framför en blandad ungdomskör.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

hERRMONI

Övningar för herrstämmorna i hARMONI
Torsdagar
17.00-18.00

Körledare Gunnel Langemyr