Nattvarden uppdukad på en duk. Ett lila krucifix och ett tänt stearinljus står bredvid.
Foto: Illustratör Susanne Engman

Gudstjänster med max 8 deltagare

Vi erbjuder åter igen möjlighet att fira gudstjänst i våra kyrkor.

VÄLKOMMEN ATT FIRA GUDSTJÄNST

Vi kommer återigen att fira gudstjänster i Motala församling
där vi kan erbjuda max åtta församlingsbor att delta i kyrkorummen från och med februari 2021.

Nattvardsfirande kommer också att erbjudas i flera av kyrkorna och vi kommer att vidtaga alla försiktighetsåtgärder vi kan för att ingen smittspridning ska ske vid utdelandet, med hjälp av vinylhandskar, handdesinfektion och visir.

Om du vill vara med vid en gudstjänst ber vi dig att kontakta pastorsexpeditionen  under kontorstid för att boka en plats.  Att maila går också bra.

Vi kommer också från och med februari att succesivt återöppna vår verksamhet för barn födda 2005 och senare, och mer information om detta kommer att lämnas av respektive verksamhetsansvarig.

Vi är medvetna om att detta medför ett särskilt stort ansvar för alla inblandade, men vi vill samtidigt att vi ska kunna mötas på ett säkert sätt, och det tror vi ska vara möjligt under förutsättning att alla fortsätter att noggrant följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer

2021-01-29

Lars-Eric Norrsäter, kyrkoherde

Ett tänt lila blockljus.

Anmälan till gudstjänster

För anmälan till våra gudstjänster, ring eller maila Linda Morina eller Marie-Louise Levin på pastorsexpeditionen.