En nattvardskalk med vin och ett fat med oblater står på altaret.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Gudstjänst med nattvard

Lillkyrkan 19 mars 18.00