Foto: Anna Jonasson /Ikon

Gudstjänst i allhelgonatid Vinnerstad kyrka 5 november 17:00

Vinnerstad kyrka 5 november 17:00

Präst: Jacob Ottoson
Kvendi Folkmusiksånggrupp bestående av Jenny Glans, Louise Brandt och Cecilia Trieb.