En liten pojke står vid en rutschkana inomhus.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Förskola i Charlottenborgskyrkan