En fiol.
Foto: Illustratör Susanne Engman

Församlingsträffen den 12 januari 2022 är inställd

Församlingstäffen i församlingshemmet i centrum är p.g.a. av rådande omständigheter kring Covid-19 inställd.