En präst håller fram nattvardskalken och en person doppar sin oblat.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Finskspråkig mässa

Charlottenborgskyrkan 20 november 14:00