Finskspråkig Julotta 25 dec.

Charlottenborgskyrkan 09.00