Två kvinnor med varsin grön pratbubbla.
Foto: Illustration: Julia Åström

Facebooksida-Gemensamt för hela Motala församling

Församlingens gemensamma och övergripande konto. Här hittar man exempelvis Församlingsträffar; en slags trivselträffar med musikunderhållning samt musikgudstjänster och kortare andakter.