Foto: Illustratör Susanne Engman

Facebook - Råssnäskyrkan

Här finns exempelvis andakter och finstämda Taizégudstjänster med mycket musik.