Biskopsvisitation i Motala församling

Juni 2022


Som ett led i att manifestera att Svenska kyrkan är en episkopal kyrka sker det regelbundna visitationer av biskopen över alla församlingar. I år har turen kommit till Motala församling.

Det innebär flera saker, dels att stiftsmedarbetare kommer ut i förväg och gör s.k. genomlysningar av olika delar av vår verksamhet och sedan skriver en rapport på det, dels att biskopen och några av hans medarbetare i början av juni kommer hit för att med egna ögon träffa oss och se hur verksamheten ser ut på alla plan.

Porträttbild på biskop Martin Modéus.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Visitationen avslutas med en högtidlig mässa där biskopen sedan genom en s.k. visitationsstämma, som är ett längre tal, delger sina synpunkter och intryck.

Alla är således varmt välkomna till att vara med den 5/6 kl. 11.00 i Motala kyrka. Vill man vara med på andra moment av visitationen hänvisar vi till att ta kontakt med Linda Morina eller Marie-Louise Levin,  pastorsexpeditionen för mera information.

 

Biskopsvisitation

Biskopsvisitationer har en lång tradition. I begynnelsen var de kontroller. Idag handlar de om samverkan och inspiration.

Martin Modéus

Martin Modéus var Linköpings stifts 64:e biskop. 26 november 2022 avslutade han sitt uppdrag för att bli ärkebiskop 4 december. På den här sidan och dess undersidor hittar du information om hans tid som biskop.