En bänk står under en björk på en badplats.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Biskop Martins bön

i coronasmittans tid

Gud, du som är nådens och modets Gud, vi ber om din hjälp i den tid då sjukdomen sprider sig över vår värld och vårt land.

Vi kommer till dig med rädsla, vilsenhet och bön om kraft, med vår oro för anhöriga och vänner som bor i utsatta områden.

Särskilt ber vi för alla människor på flykt, som är i svåra situationer och med alltför litet skydd för kropp och hälsa.

Vi ber för alla som arbetar i vården.

I nödens tid, låt våra handlingar vara en del av svaret på våra böner.