Berättarstund i kyrkan "Den första julen"

Motala kyrka 17 december 11.30