En präst tar handsprit ur en pump.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Begränsning av verksamheter i Motala församling

Brev från kyrkoherde Lars-Eric Norrsäter


Kära
församlingsbor!
Med tanke på det rådande läget i världen i allmänhet och i Sverige i synnerhet har vi valt att kraftigt decimera våra verksamheter. Tills myndigheterna sagt annorlunda kommer vi dock att ha kvar verksamhet för personer under 16 år, där inte deras föräldrar är involverade samtidigt.
Vi kommer dock att fortsätta att fira gudstjänster i så hög utsträckning vi förmår, då vi ser dessa som både grund- och livgivande för den kristna församlingen. När det gäller nattvardsfirandet kan var och en avstå från att ta emot bröd och vin, men också ta emot bröd och vin som doppats i alkoholhaltigt (19%) vin. Prästen som gör detta har noga rengjort sina händer och bär även skyddshandskar för att ingen smittspridning ska kunna ske.
Vi beklagar verkligen att vi måste göra detta, men ser det som nödvändigt; Svenska kyrkan vill på alla sätt minimera smittspridning, men samtidigt fortsätta vara en samlande kraft för det ständigt flödande liv som vi får av nåd av Gud.
Behöver du som är äldre hjälp med att handla eller att hämta ut medicin, kontakta pastorsexpeditionen enligt de kontaktuppgifter som finns i anslutning till denna text.
Med vänlig hälsning
Lars-Eric Norrsäter, kyrkoherde