Några flickor står bredvid varandra framme i koret i en kyrka och sjunger glatt.
Foto: Johannes Frandsen

Barnkörer i Lillkyrkan