Några flickor står bredvid varandra framme i koret i en kyrka och sjunger glatt.
Foto: Johannes Frandsen

Barnkörer i Lillkyrkan

En flickkör övar.

Barnkör Lollipop

(6års-åk1)

En flickkör övar.

Barnkör Popcorn

(åk 2-åk 3)