Medlemmar i en barnkör står och sjunger i en kyrka.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Barnkörer i Församlingshemmet

Musiklekis

Församlingshemmet

Några barn står bredvid varandra och sjunger framme i kyrkan.

Barnkören

Församlingshemmet

En barnkör sjunger i ett klassrum.

Diskantkören

Församlingshemmet