Medlemmar i en barnkör står och sjunger i en kyrka.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Barnkörer i Församlingshemmet

En flickkör övar.

Musiklekis

(5år) Vi sjunger och leker till musik.

Några barn står bredvid varandra och sjunger framme i kyrkan.

Barnkören

(åk F-2)

En flickkör övar.

Diskantkören

(åk 3-6)