After School för barn mellan 9 och 12 år i Adolfsbergs församlingshem i Örebro.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Barngrupper i Lillkyrkan