Foto: Malin Strehlin

Åke Olsson tilldelades Ragnar Ekströms stiftelses kulturstipendie 2021

Rolf Vårdstedt, ordförande i Ragnar Ekströms stiftelse, delade under Församlingsträffen i församlingshemmet den 17 november ut årets kulturstipendie till Åke Olsson. Såhär löd motiveringen:

Åke har under många år, på flera plan, på ett ett mycket imponerande sätt utfört en omfattande kulturgärning i Östergötland.

Han har på ett förtjänstfullt sätt verkat som organist och körledare i Motala församling under 1971-2007, från 1676 i Motala kyrka.

1976 var han initiativtagare till bildandet av kyrkans Motettkör, som de följande åren kom att framföra många stora körverk i Motala kyrka, till allas vår glädje och tacksamhet.

Med Motettkören kom han också att medverka vid ett flertal år vid Övralidsdagen och vid operauppsättningar vid Vadstena akademien.

Han har gjorten värdefull pedagogisk insats för musiklivet i Motala med omnejd, med undervisning i piano och orgelspel och därigenom har han inspirerat många ungdomar till att bli yrkesmusiker eller att fortsätta som flitiga amatörmusiker.

Han har medverkat till att bredda kulturella insatser genom samarbetet under många år, med fotografen och filmaren mm. Sven Gillsäter och hans maka Harriet Forsell, genom bildvisningar med sånginslag från norr till söder i Sverige.

Han har gjort värdefulla praktiska insatser som pianotekniker, genom att stämma och justera pianon och flyglar. Han var också ledande vid framtagandet av den nya läktarorgeln 1999 i Motala kyrka. Och slutligen, han har gjort enastående insatser som pianist, ackompanjör till körer och solister. Såväl rikskända, Britt-Marie Aruhn, Gudrun Bruna, Gunnar Lundberg, som lokala solister vid begravningar eller kyrkokonserter.

Han har alltid hållit sig diskret i bakgrunden och hans gedigna insatser har oftast sett i det tysta och därför inte blivit uppmärksammade och uppskattade riktigt efter förtjänst och det vill stiftelsen råda bot på.

Åke Olsson tilldelades 10 000 SEK ur Ragnar Ekströms stiftelse.