En militärpräst håller en nattvardskalk.
Foto: Ola Johansson

Morgonmässa Motala kyrka

Motala kyrka

Motala kyrka

Onsdag 18 januari

09.30