Foto: Gustaf Hellsing/IKON

SCHOLA SANCTI BENEDICTI

Är en sånggrupp som koncentrerar sig på den gregorianska repertoaren.

Är en sånggrupp som koncentrerar sig på den gregorianska repertoaren. Det handlar om den västerländska kyrkans musiken. Sånggruppen är öppen för både män och kvinnor som på veckobasis vill träffas för att stilla sig i bön, meditation och även kontemplation, vilka ter sig i uttryck i form av sång: ”in cordis jubilo”, utav hjärtats glädje. Sånggruppen kan delta i högmässor och olika gudstjänster eller också ha egna bönestunder, så kallade ”tidegärder”.
Schola sancti Benedicti övar i regel på onsdagar (varannan vecka) kl. 19.00–21.00 i Prästgården. Nya medlemmar är alltid välkomna! 
Anmälningar kan göras till församlingens organist eller till expeditionen. 

Välkommen att sjunga med oss!

Start 18 september 2020