Ulvsjö kyrkogård

Ulvsjö är vår minsta begravningsplats, vackert belägen på gränsen till Härjedalen. På denna skogskyrkogård finns det 22 gravplatser. På kyrkogården står det en klockstapel som är byggd i trä och är rödmålad.

INSKRIPTION PÅ KLOCKAN I ULVSJÖ 

Erik Axel Karlfeldt: 

Här, där vallfartsvägen gick fram ur skogarna tiomila,
här, där myren vart vall mellan fjäll och sjö,
här vill jag höja min röst och bjuda till pilgrimsvila
dem som med Herranom gå, dem som i Herranom dö.

                        Sjugare 7 jan. 1931.