Tjänster till självkostnadspris

Vi utför ett stort antal tjänster till självkostnadspris. 

Priset för de olika tjänsterna är timkostnaden för personal och eventuella maskiner, samt materialkostnad;    
*  riktning av gravanordning                          
*  ev. maskinkostnad                                      
*  ändringsarbeten/justering på gravplats                    
*  engångsplantering av blommor o växter    
*  utläggning av vinterkrans                          
*  plantering av X antal ljung/prydnadskål                     
*  tändning av gravljus   m.m