Meny

Stödgruppsarbetet Barn och Unga i sorg.

Vi erbjuder åldersindelade grupper för förskolebarn till unga vuxna, bosatta i Dalarna, med fem till åtta deltagare per grupp.

 "När någon nära dör "  Ett arbete som vänder sig till barn och ungdomar som mist nära anhörig. Arbete sker i samverkan mellan Landstinget Dalarna, Svenska kyrkan i Mora, Falun och Rättvik, Rädda barnen och Sjukhuskyrkan i Falun.

läs mera