Spridning av aska

För att få sprida aska i naturen utanför allmän begravningsplats krävs tillstånd av Länsstyrelsen i det län där spridningen skall äga rum. Länsstyrelsen bedömer den önskade platsens lämplighet och om askan kommer att behandlas på ett värdigt sätt.