Diakoni – socialt arbete, Sjukhuskyrkan

Ljusbärare i Andreasgårdens kapell

Någon att tala med

Ibland behöver man tala med någon som lyssnar och som har tystnadsplikt.

Samtalsgrupp för efterlevande

För dig som förlorat en nära anhörig. Hör gärna av dig till oss - ny samtalsgrupp startar i slutet september 2022

Diakoni

Diakoni innebär att med medmänsklig omsorg, grundad i Guds kärlek, möta människor och ge stöd och hjälp till självhjälp.

Sjukhuskyrkan Mora lasarett

Sjukhuskyrkan är till för dig: Som är patient. Som kommer på besök. Som arbetar på lasarettet.

ACT - för arbete i utvecklingsländer

Vi är en del av något större - hela världen. ACT Svenska kyrkan är organisationen för arbete i utvecklingsländer. Vill du vara delaktig i församlingens internationella grupp?