Sammanträden 2021

antagen sammanträdesplan reservation för ändrade datum

Sammanträdesdatum 2021

kyrkorådet sammanträder kl. 13 -16 på Andreasgården

28 januari

25 februari

8 april

29 april

26 maj

29 september

21 oktober (kl. 14 -17)

28 oktober sammanträder NYA kyrkorådet i valärenden

16 december

bugetberedningen (AU) sammanträder (tid och plats informeras i kallelse)

12 maj

17 september kl. 9-15

kyrkofullmäktige sammanträder (tid och plats informeras i kallelse)

16 juni kl. 17.30

21 oktober kl. 17.30

21 oktober ca kl.18 sammanträder NYA kyrkofullmäktige i valärenden

11 november - (flyttat från 17 november)

 

Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet.