Meny

Sammanträdesdatum 2020

reservation för eventuella ändringar - kallelse gäller

Sammanträdesdatum 2019

Kyrkorådet    kl. 13-16                  Kyrkofullmäktige  kl. 18:30                  

29 jaunari                  

12 februari

1 april (måldag)

26 april

Budgetberedning 7 maj

27 maj                                  17 juni

2 september                           
                                                      
Budgetberedning 17 september 

23 september                        14 oktober

21 oktober                            11 november 

9 december                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet.