Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Mora Besöksadress: Dalagatan 13, 79232 Mora Postadress: Box 173, 79223 MORA Telefon:+46(250)552900 E-post till Svenska kyrkan i Mora

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Sammanträdesdatum 2019

reservation för eventuella ändringar - kallelse gäller

Sammanträdesdatum 2019

Presidiet KR, Kyrkorådet:         kl. 13-16 
Arbetsutskottet                      kl. 13-16               
Kyrkofullmäktige:                    kl. 18:30                  
_________________________________________________________________________
Presidiet
KR beredning                 Kyrkorådet                  Kyrkofullmäktige         

10 januari                       7 februari                 7 februari måldag kl.9-16 Mora

14 mars                          28 mars

14 mars Arbetsutskottet Budgetberedning                                                           

10 april                           26 april

26 april                           23 maj (ca kl.17)     23 maj kl.18:30 Sollerön
                                                      
15 augusti                     29 augusti

12 september  Arbetsutskottet Budgetberedning

10 oktober                    24 oktober              7 november kl.18:30 Våmhus          

28 november                12 december 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden efter samråd med vice ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.  Om ordföranden beslutar att ett sammanträde skall ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde skall ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet.
Kallelse gäller.