Oxbergs kyrkogård

Begravningsplatsen är belägen på en kulle, mitt i Oxbergs by, några hundratal meter från Oxbergs kapell.

Kyrkogården är omgiven av åkrar, ängar och bostadshus med Österdalälven som flyter förbi en bit därifrån.

I en sluttning mot öster ligger minneslunden med en storlönn som vårdträd. På en areal av 4500 m² finns ca 140 st belagda gravplatser.