Planetens och kärlekens gränser en bok från Västerås stifts ekoteologiska seminarium
Foto: Hanna K. E. Johansson

Klimatfrågan är främst en existentiell fråga

Planetens och kärlekens gränser är en ny bok skriven av bl a forskare, naturvetare med olika inriktning och teologer, som alla delar ett engagemang för planetens framtid.

Från gatudemonstrationer till internationella, politiska forum och i media: klimatfrågorna har den senaste tiden tagit allt mer plats. Så även i teologiska sammanhang. Inte längre som en nisch i kristen tro, utan utgörande dess kärna.

Planetens och kärlekens gränser är en ny bok skriven av bl a forskare, naturvetare med olika inriktningar och teologer, som alla delar ett engagemang för planetens framtid.

-Vår ständiga inriktning mot materiell tillväxt verkar inte vara förenlig med de naturgivna förutsättningarna på jorden. Vårt samhälle kommer därför i grunden att förändras, vare sig vi vill det eller ej, menar författarna.

Författarna ingår i Västerås stifts ekoteologiska seminarium. Ekoteologin vill inte verka avgränsat från klimatrörelsen i stort, utan genomsyra den.

-Vårt sätt att leva hotar i värsta fall människans överlevnad. Den typ av samhälle som vi nu lever i kan inte bestå. Det bygger på att vi förbrukar jordens begränsade resurser och dessutom förstör vår egen livsmiljö, skriver författarna.

-Det här gör klimatfrågan inte bara till en politisk och teknisk fråga, utan allra främst till en existentiell fråga, kommenterar KG Hammar idag på DN Kulturdebatt.

Köp boken till självkostnadspris här, eller direkt i Andreasgården. Ett ex finns även i Andreasgårdens bibliotek på övervåningen. Välkommen!