Mora församling söker 2 komministrar

Vill du bli del i vårt arbetslag? Hör av dig till oss snarast!

I hjärtat av Dalarna söker vi nu två komministrar på 100 %, varav en 50% sjukhuspräst

100% Komminister 

Du har ett intresse för kyrka och människor från olika håll, kan utveckla och inspi­rera. Förutom gudstjänst och kyrkliga handlingar finns det stora möjligheter för dig som söker att vara med och påverka tjänstens innehåll. Kanske har du erfaren­het av arbete som enhetschef? Är det du?

Du kommer att vara en del i ett positivt utvecklingsar­bete i församlingen i ett traditionellt och kulturfyllt om­råde där det bubblar av naturliv och rörelse, ett rikt barn- och ungdomsarbete med skolkyrka, riddarskola och ett spännande konfirmationsarbete, varierat gudstjänstliv med stor kör- och musikverksamhet.

50% sjukhuspräst/50% komminister

Mora församling har en viktig och omtyckt plats på Mora lasarett, ett av Dalarnas två akutsjukhus för befolkning i norra och västra Dalarna. Lasarettet med ca 155 slutenvårdplatser och cirka 1 000 anställda har även många utomlänspatienter beroende på sitt läge och turistströmmarna.

På sjukhuskyrkan arbetar även en 50% sjukhusdiakon . Tillsammans håller ni även i efterlevandegrupper - samtalsgrupp för efterlevande. Förutom arbetet som sjukhuspräst kommer du att arbeta med gudstjänster och kyrkliga handlingar inom församlingen.

Tjänsterna förutsätter adekvat utbildning, körkort och tillgång till bil.

Upplysningar om tjänsten lämnas av kyrkoherde Anna Björk tel. 0250-55 29 11 epost: anna.bjork@svenskakyrkan.se

Fackliga representanter:
KYRK A Johanna Sellgren
VISION Johan Jernberg
KMR/Lärarförbundet Eva-Maria Rummo

Tillträde till tjänsterna sker efter överenskommelse, sista ansökningsdag 31/10.

Ansökan skickas snarast till:
Mora församling, Box 173, 792 23 Mora eller
e-post: mora.forsamling@svenskakyrkan.se

Varför inte söka med en respektive, vän eller kollega? Det finns en ledig kyrkomusikertjänst hos oss i Mora församling och en ledig prästtjänst i grannförsamlingen Älvdalen!

En sak kan vi garantera: Du kommer inte att få tråkigt i Mora!