Kyrkvärd i Mora församling

Intresserad att bli kyrkvärd 

Vi har alla mött dom.  I varje gudstjänst tar de emot dig och ser till att alla känner sig välkomna. Hjälper till med textläsningar, assisterar och tar upp kollekt. Den som är kyrkvärd har en central roll .

Det finns alltid plats för fler som delar det viktiga arbetet som kyrkvärd. 

Att vara kyrkvärd är ett förtroendeuppdrag med en lång historia som man utses till av församlingens kyrkoråd ( du behöver vara 16 år fyllda). -