Kyrkorådets ledamöter och ersättare 2018-2021

 

Kyrkorådets presidium

Anna Hed (C), ordförande

Brita Maria Nordström (POSK), 1:e vice ordförande

Jons Ingemar Larsson (S), 2:e vice ordförande

 

Kyrkorådets ledamöter resp. ersättare  för mandatperioden 2018-21:

Ordinarie                                             Ersättare

1. Jons Ingemar Larsson (S)               1. A Folke Thelin (S)

2. Eva Johansson (S)                           2. Britta Finnström (S)

3. Olle Erlands (S)                               3. Per Göransson (S)

4. Anna Riekje Niburg(S)                    4. Lizzy Gullo (S)

5. Per Ericson (BA)                             5. Carina Jannesson (BA)

6. Anna Hed (C)                                  6. Karin Hed (C)

7. Lim EvaLena Segerstedt (C)            7. Monica Andersson (C)

8. Billy Ferm (C)                                  8. Torbjörn Ulriksen (C)

9. Ulla Jerkgård (C)                             9. Anita Klasa (C)

10. Lars Olsson  (KR)                                  10.  Göran Granström (KR)

11. Brita Maria Nordström (POSK)     11. Mats Andersson (POSK)

12. Timo Melakari (POSK)                    12. Margareta Frödin (POSK)

kyrkoherde Anna Björk