Kyrkogårdar

Kyrkogårdarna i Mora församling är vackra minnesplatser för dem vi älskar och saknar. Kyrkogårdsförvaltning omfattar sammanlagt 8 kyrkogårdar.

Kyrkogårdar är rofyllda , en kulturhistorisk park med sina gravvårdar av olika ålder, utsmyckningar, träd, buskar och övrig vegetation som ger möjlighet att för en stund koppla av från stressen utanför. 

På kyrkogården kan vi vandra och minnas våra anhöriga, våra relationer till dem, hur familjen och samhället var en gång i tiden.

I första hand är dessa avsedda för dem som är folkbokförda inom förvaltningsområdet. Även för andra finns möjlighet att bli gravsatta på dessa begravningsplatser.