Foto: Magnus Aronson /IKON

Kom ihåg varandra, håll den fysiska distansen men inte den sociala

När träffar och samlingar ställs in i församlingarna kan många - inte minst äldre - bli mer ensamma. Detta kan du göra för att hjälpa: Ring någon som du tror är ensam och "prata bort en stund". Avsluta samtalet med att säga när du ringer nästa gång. Skriv upp i kalendern när du ska ringa igen, så att du inte glömmer bort det.