Kistgrav, urngrav, askgrav, minneslund

Kistgrav

En kistgrav upplåts normalt för två kistor, om inte annat blivit överenskommet vid upplåtelse av gravplatsen. I en kistgrav kan även beredas plats för urnor.     

Urngrav  

Det traditionella sättet att gravsätta urnor och askor är i urngravar. I en urngrav kan normalt sex urnor eller askor gravsättas. Urnor kan också gravsättas i en äldre familjegrav avsedd för kistor.   

Askgrav  

Att välja en askgrav förenar den traditionella gravplatsen med minneslundens skötselfrihet. Graven upplåts med en gravrättstid på 25 år. Det blir en mindre kostnad för gravplatsen eftersom kyrkogårdsförvaltningen står för plantering och skötsel, under dessa 25 år.   Platsen förses med en gjuten bronsplatta. Beställning av denna sker hos kyrkogårdsförvaltningen.   I en askgrav finns det plats för tre urnor. Anhöriga får närvara vid gravsättningen, som kan ske året om. Gravplatsen får endast smyckas med snittblommor i vas eller en kruka med blomma, samt vintertid med ljus. Egen plantering får inte förekomma.   

Minneslund  

Minneslunden är en plats, där aska gravsätts anonymt utan närvaro av anhöriga. Varje aska sätts ned separat av förvaltningens personal, (dock ej under vintermånaderna). Inför varje sådan gravsättning måste anhöriga fylla i en blankett där de intygar att de tagit del av den information som gäller för minneslunden. Av erfarenhet vet man att val av minneslund ibland ifrågasatts i efterhand. Därför är det särskilt viktigt att väga för -och nackdelar vid val av minneslund. Anhöriga får ett minnesblad dagarna efter gravsättningen. Kyrkogårdsförvaltningen svarar för skötseln, och smyckning får endast förekomma på anvisad och gemensam plats.      

Ring oss gärna för mer information   0250-552950 Kyrkogårdsförvaltningen