Meny

Integration

Just nu pågår den största flyktingkatastrofen i världen i modern tid. Miljontals människor på flykt, framförallt från Syrien. På alla nivåer av det svenska samhället krävs solidaritet och satsning. Vi ska ställa upp. Det gäller även kyrkan som gör stora insatser, både lokalt och internationellt.

Det finns många sätt att stödja människor som söker sig till Sverige. Här är några exempel på vad Mora församling arbetar med. 

Bild på deltagare från Navet möte i januari 2017
Bild: Pernilla Lundström
  • Mora församling samverkar med civilsamhället, idrottsrörelsen, andra frivilligorganisationer och Mora kommun under namnet Navet. Navet har frukostmöten 1 gång i månaden dit alla är välkomna. Här lyfts frågor om hur vi tillsammans kan verka för ett inkluderande Mora.
    På bilden deltagare från Navet möte i januari 2017
  • SAMMALIKA  hämtar barnen/ungdomarna och skjutsar dem till träningen. SAMMALIKA är ett integrationsprojekt som genom idrott vill verka för social inkludering. Mora församling är en av aktörerna i projektet. Läs mer på SAMMALIKAS hemsida www.sammalika.se 
  • Mora församling finns med i nätverket "ett Mora för alla" där många frivilliga aktörer bidrar. T.ex. anordnas stick/virk-kafé, svenskundervisning och fotbollsträning. 
  • I samverkan med Röda korset erbjuds läxläsning i församlingshemmet för de nyanlända. 
  • Församlingen har undervisningsgrupper om kristen tro för nyanlända. 
  • Varje söndag läses evangelietexten på Persiska och svenska i Mora kyrka.
  • Mora församlings diakon gör hembesök till asylsökande varje vecka
  • Riktade insamlingar lokalt och internationellt till utsatta grupper tex Romer, nyanlända och asylsökande.