Meny

Församlingsinstruktion

En församlingsinstruktion är en församlings styrdokument som reglerar församlingens inriktning och uppdrag. Den beskriver kyrkans grundläggande uppgift: att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Församlingsinstruktionen är ett levande dokument som uppdateras och pånytt fastställs och lämnas in till stiftet efter varje kyrkoval och vid nytillsättning av kyrkoherde.

Här har du möjlighet att ladda ned gällande församlingsinstruktion i pdf-format.

Gällande församlingsinstruktion från 2015 (pdf, 8 sidor)